Alderängsrundan

Alderängarna är ett naturreservat inom Mora Kommun. Den del av rundan som löper inom reservatet har en skiftande karaktär med öppna slåttermarker, urskogsartade partier och klapperstenstränder. Turen börjar ovanför branten ner mot Österdalälven för att sen genom reservatet ta sig ner till strandkanten. Här finns även en mycket naturskönt placerad slogbod. Turen följer sen älvkanten för att göra någon avstickare upp i skogen.

Inom reservatet finns det chans att få syn på bäver, utter och lodjur samt en hel del olika häckande fåglar och fridlysta växter. Rundan är lättgången med lite kupering. Passar utmärkt som dagsutflykt för vandring eller som en skön löptur.