Vattnets väg till gruvan, Falun

Välkommen att vandra längs stigar och vägar i Sveriges äldsta bevarade vattenleder till en gruva, sjöar, dammar, kanaler och diken i bergen nordväst om Falu Gruva. Här kan du se medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur, en viktig del av Världsarvet Falun.

Vandringslederna erbjuder kortare och längre slingor, totalt drygt 30 km. Parkeringsplatser, informativa skyltar, rastplatser och slogbodar finns i området. Kartor finns att hämta på turistbyrån eller i Världsarvshuset, Falu Gruva.

Utvalda produkter